เงินถวายสิบลด 10% (Tithe)

 

tkbc give

 

ชื่อบัญชี  :  THAILAND KAREN BAPTIST CONVENTION 

เลขที่บัญชี  :  7313003325

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลแมคคอร์มิค


  • ในการโอนเงินเข้าบัญชีไม่ว่าจะเป็นเงินถวายสิบลด(10%)หรือ วันระลึก TKBC, สตรี,อนุชน,การประกาศหรือวันพิเศษอื่นๆก็ตามขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน
  • โอนเสร็จขอถ่ายสำเนาใบโอนเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกครั้ง ผ่านทาง Fax.053247246 หรือ ไลท์ Line(ID- daleedahae)