ฝ่ายการศึกษาTKBC (Education Department)

13153251_1632841183708587_1466436006_n

ผู้นำฝ่ายการศึกษา

ประธาน อ. ยูโพ มาธุสรสวรรค์      รอง อ.เล็ก  เหรญิก อ.แสงเทียน   บัญชี อ.ลักดา

พันธกิจเร่งด่วนที่จะทำ

๑.สนับสนุนทุนการศึกษาในการพัฒนาผู้นำ

๒.ช่วยประสานให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับลูกหลานเคบีซี

๓.เยี่ยนเยียนหอพักในเมืองเชียงใหม่

งานที่เกี่ยวข้องตามโครงสร้างเคบีซี

๑.เครือข่าย

๒.หอพัก

๓.กะญอโพ

๔.ศิษย์เก่า

๕.ทุน ต่างๆ (เคเอดีพี,กะเหรี่ยงโปร์,ต่างประเทศ)

 

download

Email – yupho.2010@gmail.com

โทร. 084-8102114